Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

Z-0615
Zopiclone-d4

Zopiclone-d4

CAS No. 43200-80-2

C17H13D4ClN6O3

M.W. 392.84

Z-061
Zopiclone-d4

N-Desmethyl Zopiclone HCl

CAS No. 1216659-29-8

C16H15ClN6O3. HCl

M.W. 374.79 36.46

Z-062
Zopiclone-d4

N-Desmethyl zopiclone-d8

CAS No. 59878-63-6 (non-d)

C16H7ClN6O3D8

M.W. 382.84

Z-063
Zopiclone-d4

Zopiclone-d8

CAS No. 1215518-83-4

C17H9D8ClN6O3

M.W. 396.86

Z-0610
Zopiclone-d4

(R)-Zopiclone

CAS No. 138680-08-7

C17H17ClN6O3

M.W. 388.81

Z-064
Zopiclone-d4

Zopiclone EP Impurity C

CAS No. 148891-53-6

C11H7ClN4O

M.W. 246.65

Z-066
Zopiclone-d4

Eszopiclone-d8

CAS No. 1093385-24-0

C17H9ClN6O3D8

M.W. 396.86

Z-067
Zopiclone-d4

Eszopiclone ((S)-Zopiclone)

CAS No. 138729-47-2

C17H17ClN6O3

M.W. 388.81

Z-068
Zopiclone-d4

Zopiclone EP Impurity A (Zopiclone N-Oxide)

CAS No. 43200-96-0

C17H17ClN6O4

M.W. 404.82

Z-069
Zopiclone-d4

Eszopiclone Impurity B

CAS No. 43200-81-3

C11H7ClN4O2

M.W. 262.66

Z-0611
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 4 Sodium Salt

CAS No. 864920-32-1

C6H3N2O3. Na

M.W. 151.10 22.99

Z-0612
Zopiclone-d4

N-Desmethyl Eszopiclone HCl

CAS No. 300701-71-7

C16H15ClN6O3. HCl

M.W. 374.79 36.46

Z-0613
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 1

CAS No. 1348046-61-6

C17H18N6O3

M.W. 354.37

Z-0614
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 2

CAS No. 43200-82-4

C11H5ClN4O2

M.W. 260.64

Z-0616
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 3

CAS No.

C6H6N2O4

M.W. 170.12

Z-0617
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 5

CAS No. 4744-50-7

C6H2N2O3

M.W. 150.09

Z-0618
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 6

CAS No. 43200-83-5

C11H7ClN4O3

M.W. 278.65

Z-0619
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 7

CAS No.

C16H10Cl2N6O2

M.W. 389.20

Z-0620
Zopiclone-d4
Z-0621
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 9

CAS No. 39539-66-7

C6H11ClN2O

M.W. 162.62

Z-0622
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 10

CAS No.

C17H19ClN6O3

M.W. 390.83

Z-0623
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 11

CAS No.

C23H29ClN8O4

M.W. 516.99

Z-0624
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 12

CAS No.

C28H20Cl2N10O6

M.W. 663.43

Z-0625
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 13

CAS No.

C17H16Cl2N6O3

M.W. 423.25

Z-0626
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 14

CAS No. 106-58-1

C6H14N2

M.W. 114.19

Z-0627
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 15

CAS No. 4180-30-7

C11H22N4O

M.W. 226.32

Z-0628
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 16

CAS No. 59325-11-0

C8H16N2O2

M.W. 172.23

Z-0629
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 17

CAS No.

C5H12N2O

M.W. 116.16

Z-0630
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 18

CAS No.

C17H17ClN6O3

M.W. 388.81

Z-0631
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 19

CAS No. 45965-30-8

C7H7ClN2O

M.W. 170.60

Z-0632
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 20

CAS No. 1122549-43-2

C11H9ClN4O2

M.W. 264.67

Z-0633
Zopiclone-d4

Zopiclone Impurity 21

CAS No.

C6H4N2O3

M.W. 152.11