Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

T-531
Triamcinolone-d5

Triamcinolone-d5

C21H22FO6D5

M.W. 399.47

T-532
Triamcinolone-d5

6-Hydroxy Triamcinolone

CAS No. 3801-94-3

C21H27FO7

M.W. 410.44

T-533
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Acetonide

CAS No. 76-25-5

C24H31FO6

M.W. 434.51

T-534
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Acetonide-d6

CAS No. 76-25-5 (non-labelled)

C24H25D6FO6

M.W. 440.54

T-535
Triamcinolone-d5

6-beta-Hydroxy Triamcinolone Acetonide

CAS No. 3869-32-7

C24H31FO7

M.W. 450.50

T-536
Triamcinolone-d5
T-537
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Acetonide-d7

C24H24FO6D7

M.W. 441.55

T-538
Triamcinolone-d5

D-Homoanalog of Triamcinolone

CAS No. 130063-07-9

C21H27FO6

M.W. 394.44

T-5310
Triamcinolone-d5

Triamcinolone EP Impurity C (Pretriamcinolone)

CAS No. 337-02-0

C21H29FO6

M.W. 396.46

T-5311
Triamcinolone-d5

6-alpha-Chloro-Triamcinolone Acetonide Acetate

CAS No. 1181-32-4

C26H32ClFO7

M.W. 510.98

T-5312
Triamcinolone-d5

6-beta-Fluoro-Triamcinolone-Acetonide Acetate

CAS No. N/A

C26H32F2O7

M.W. 494.54

T-5313
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Acetonide EP Impurity D

CAS No. 10392-74-2

C24H31ClO6

M.W. 450.96

T-5314
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Acetonide Impurity (Triamcinolone Base)

CAS No. 124-94-7

C21H27FO6

M.W. 394.44

T-5320
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Furetonide

CAS No. 4989-94-0

C33H35FO8

M.W. 578.64

T-5321
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Benetonide

CAS No. 31002-79-6

C35H42FNO8

M.W. 623.73

T-5322
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Acetonide EP Impurity E

CAS No. 1524-86-3

C24H33FO6

M.W. 436.52

T-5323
Triamcinolone-d5

Triamcinolone-13C3 Acetonide

CAS No. 1264131-86-3

C24H31FO6

M.W. 437.48

T-5324
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Acetonide Impurity 1

CAS No. 2367-73-9

C25H35FO8S

M.W. 514.61

T-5325
Triamcinolone-d5

Triamcinolone-d7

CAS No. 76-25-5 (non-d)

C21H20FO6D7

M.W. 401.49

T-5326
Triamcinolone-d5

Triamcinolone hexacetonide

CAS No. 5611-51-8

C30H41FO7

M.W. 532.65

T-5327
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Hexacetonide-d6

C30H35D6FO7

M.W. 538.69

T-5328
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Impurity 1

C29H39ClO7

M.W. 535.07

T-5330
Triamcinolone-d5

Triamcinolone EP Impurity B

CAS No. 3859-65-2

C23H29FO7

M.W. 436.48

T-5331
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Impurity 2

C30H41ClO7

M.W. 549.10

T-5332
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Hexacetonide-d9

CAS No. 5611-51-8 (non-labelled)

C30H32D9FO7

M.W. 541.70

T-5333
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Hexacetonide-13C3

13C3 C27H41FO7

M.W. 535.63

T-5334
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Impurity 3

C26H32F2O7

M.W. 494.53

T-5335
Triamcinolone-d5

21-Methoxy Triamcinolone Acetonide

CAS No. 161740-70-1

C25H33FO7

M.W. 464.53

T-5336
Triamcinolone-d5

Triamcinolone Impurity 4

CAS No. 3800-28-0

C23H29FO6

M.W. 420.48