Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

R-681
Riboflavin-d6

Riboflavin-d6

CAS No.

C17H14N4O6D6

M.W. 382.41

R-682
Riboflavin-d6

Riboflavin

CAS No. 83-88-5

C17H20N4O6

M.W. 376.37

R-683
Riboflavin-d6

Riboflavin-5'-phosphate Sodium Salt Dihydrate

CAS No. 6184-17-4

C17H20N4O9P. Na. 2 H2O

M.W. 455.34 22.99 2x18.02

R-689
Riboflavin-d6

Riboflavin-5’-Phosphate Sodium

CAS No. 130-40-5

C17H20N4O9P Na

M.W. 455.34 22.99

R-688
Riboflavin-d6

Riboflavin-4’-Phosphate Sodium

CAS No. 60697-29-2

C17H20N4O9P. Na

M.W. 455.34 22.99

R-687
Riboflavin-d6

Riboflavin-3’-Phosphate Sodium

CAS No. 80400-93-7

C17H20N4O9P. Na

M.W. 455.34 22.99

R-685
Riboflavin-d6

Riboflavin Impurity B (Rbofliavin-3’, 5’-Diphosphate)

CAS No. 86108-26-1

C17H22N4O12P2

M.W. 536.33

R-686
Riboflavin-d6

Riboflavin Impurity C (Riboflavin-4’, 5’-Diphosphate)

CAS No. 86108-25-0

C17H22N4O12P2

M.W. 536.33

R-684
Riboflavin-d6

Riboflavin Impurity A (Riboflavin-3’, 4’-Diphosphate)

CAS No. 86108-27-2

C17H22N4O12P2

M.W. 536.33

R-6810
Riboflavin-d6

Riboflavin Impurity 1

CAS No. N/A

C12H16N4OS

M.W. 264.35

R-6811
Riboflavin-d6

Riboflavin Impurity 2 (Lumichrome)

CAS No. 1086-80-2

C12H10N4O2

M.W. 242.24

R-6813
Riboflavin-d6

Riboflavin EP Impurity C

CAS No. 2535-20-8

C13H18N4O6

M.W. 326.31

R-6814
Riboflavin-d6

Riboflavin EP Impurity D

CAS No.

C17H20N4O7

M.W. 392.37

R-6815
Riboflavin-d6

Riboflavin Impurity 3

CAS No. 64480-68-8

C16H20N2O7

M.W. 352.34