Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

P-041
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

CAS No. 113-98-4 (non-labelled)

C16H12D5N2O4S. K

M.W. 338.41 39.10

P-042
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillin V Potassium Salt

CAS No. 132-98-9

C16H17N2O5S. K

M.W. 349.38 39.10

P-043
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillin V-d5

CAS No. 1356837-87-0

C16H13D5N2O5S

M.W. 355.42

P-871
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Phenoxymethylpenicillin EP Impurity D

CAS No. 20880-67-5

C16H18N2O6S

M.W. 366.39

P-872
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Phenoxymethylpenicillin EP Impurity E HCl

C16H20N2O6S. HCl

M.W. 368.40 36.46

P-044
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzathine Diacetate

CAS No. 140-28-3 (free base)

C16H20N2. 2 C2H4O2

M.W. 240.35 2 60.05

P-875
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Phenoxymethylpenicillin EP Impurity B

CAS No. 122-59-8

C8H8O3

M.W. 152.15

P-045
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillin F Potassium Salt

CAS No. 97299-13-3

C14H19N2O4S. K

M.W. 311.38 39.10

P-046
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Dihydropenicillin F Potassium Salt

CAS No. 31447-86-6

C14H21N2O4S. K

M.W. 313.40 39.10

P-047
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillin G Procaine

CAS No. 6130-64-9

334.40 236.32

M.W. C16H18N2O4S. C13H20N2O2

P-048
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillin G Clemizol

CAS No. 6011-39-8

C19H20ClN3. C16H18N2O4S

M.W. 325.84 334.39

P-049
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenicillin EP Impurity C Sodium Salt

CAS No. 5985-13-7

C16H17N2O5S. Na

M.W. 349.38 22.99

P-0410
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillin G Benzathine

CAS No. 1372-02-5

C16H20N2 . C16H18N2O4S . 4 H2O

M.W. 240.35 334.40 4x18.02

P-0412
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzyl Penicilloic Acid Sodium Salt (Mixture of Diastereomers)

CAS No. 16349-25-0

C16H19N2O5S. Na

M.W. 351.40 22.99

P-0411
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzyl Penicilloic Acid (Mixture of Diastereomers)

CAS No. 13057-98-2

C16H20N2O5S

M.W. 352.41

P-0415
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenilloic Acid (Mixture of Diastereomers)

CAS No. 501-34-8

C15H20N2O3S

M.W. 308.40

P-0416
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenicillin EP(CP) Impurity D

CAS No. 13093-87-3

C16H18N2O4S

M.W. 334.40

P-0417
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenicillin EP(CP) Impurity F

C15H20N2O3S

M.W. 308.40

P-0418
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenicillin CP Impurity G

C6H11NO3S

M.W. 177.22

P-0419
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenicillin CP Impurity H

CAS No. 500-98-1

C10H11NO3

M.W. 193.20

P-0420
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenicillin CP Impurity I

C16H18N2O4S

M.W. 334.40

P-0421
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenicillin CP Impurity J

C17H20N2O6S

M.W. 380.42

P-0422
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenicillin CP Impurity L

C26H29N3O7S

M.W. 527.60

P-0423
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillic Acid

CAS No. 90-65-3

C8H10O4

M.W. 170.16

P-0424
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzathine Benzylpenicillin EP Impurity A

CAS No. 4152-09-4

C9H14N2

M.W. 150.23

P-0425
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillenic Acid

CAS No. 10250-99-4

C10H13NO4S

M.W. 243.28

P-876
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt
P-0426
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Monomethyl Benzylpenicilloate

CAS No. 59054-27-2

C17H22N2O5S

M.W. 366.43

P-0427
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Benzylpenicillin Impurity 1

C18H25N3O6S

M.W. 411.47

P-0428
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

(Z)-Penicillin F

C14H20N2O4S

M.W. 312.38

P-0429
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penilloaldehyde

CAS No. 5663-61-6

C10H11NO2

M.W. 177.20

P-0430
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penaldic Acid

C11H11NO4

M.W. 221.21

P-0431
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillenic Acid Disulfide

CAS No. 21291-06-5

C32H34N4O8S2

M.W. 666.76

P-0432
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillin Impurity 1

CAS No. 37727-80-3

C8H14N2O4S

M.W. 234.27

P-0433
Penicillin G (Benzylpenicillin)-d5 Potassium salt

Penicillin Impurity 2

CAS No. 1978372-79-0

C16H24N4O6S2

M.W. 432.51