Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

N-231
rac-Naproxen-d3

rac-Naproxen-d3

CAS No. 958293-79-3

C14H11O3D3

M.W. 233.28

N-232
rac-Naproxen-d3

Naproxen Acyl Glucuronide

CAS No. 41945-43-1

C20H22O9

M.W. 406.39

N-233
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity A (O-Desmethyl Naproxen)

CAS No. 52079-10-4

C13H12O3

M.W. 216.24

N-234
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity I

CAS No. 23981-47-7

C13H12O3

M.W. 216.24

N-235
rac-Naproxen-d3

Naproxen

CAS No. 22204-53-1

C14H14O3

M.W. 230.27

N-236
rac-Naproxen-d3

Naproxen Sodium

CAS No. 26159-34-2

C14H13NaO3

M.W. 252.25

N-237
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity B

CAS No. 89617-86-7

C14H13ClO3

M.W. 264.71

N-238
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity C (5-Bromo Naproxen)

CAS No. 84236-26-0

C14H13BrO3

M.W. 309.16

N-239
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity D

CAS No. 116883-62-6

C14H13IO3

M.W. 356.16

N-2310
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity E

CAS No. 26159-35-3

C15H16O3

M.W. 244.29

N-2311
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity F

CAS No. 31220-35-6

C16H18O3

M.W. 258.32

N-2312
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity H

CAS No. 5111-66-0

C11H10O2

M.W. 174.20

N-2313
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity J

CAS No. 21388-17-0

C13H14O

M.W. 186.25

N-2314
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity K

CAS No. 77301-42-9

C13H14O2

M.W. 202.25

N-2315
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity L

CAS No. 3900-45-6

C13H12O2

M.W. 200.24

N-2316
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity M

CAS No. 93-04-9

C11H10O

M.W. 158.20

N-2317
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity N

CAS No. 5111-65-9

C11H9BrO

M.W. 237.10

N-2318
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity O

CAS No. 2471-70-7

C12H10O3

M.W. 202.21

N-2319
rac-Naproxen-d3

Naproxen Impurity 2

C16H18O4

M.W. 274.32

N-2320
rac-Naproxen-d3

Naproxen EP Impurity G (R-Naproxen)

CAS No. 23979-41-1

C14H14O3

M.W. 230.26

N-2321
rac-Naproxen-d3

(R)-O-Desmethyl Naproxen

CAS No. 123050-98-6

C13H12O3

M.W. 216.24

N-2322
rac-Naproxen-d3

Naproxen Impurity 1 Sodium Salt

C18H21O4. Na

M.W. 301.36 22.99

N-2323
rac-Naproxen-d3

(S)-Naproxen-d3

CAS No. 1094102-82-5

C14H11D3O3

M.W. 233.28

N-2324
rac-Naproxen-d3

rac-Naproxen 2-Propyl Ester

CAS No. 68641-85-0

C17H20O3

M.W. 272.34

N-2325
rac-Naproxen-d3

Naproxen Impurity 3

CAS No. 27602-75-1

C14H14O2

M.W. 214.26

N-2326
rac-Naproxen-d3

Naproxen Impurity 4

CAS No. 27602-76-2

C14H15NO2

M.W. 229.28

N-2327
rac-Naproxen-d3

Naproxen Impurity 5

CAS No. 17696-64-9

C6H11ClO2

M.W. 150.60

N-2328
rac-Naproxen-d3

Naproxen Impurity 6

C19H22O4

M.W. 314.38

N-2330
rac-Naproxen-d3

Naproxen Impurity 8

C18H22O4

M.W. 302.37