Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

D-201
Dapoxetine HCl

Dapoxetine HCl

CAS No. 129938-20-1

C21H23NO. HCl

M.W. 305.42 36.46

D-202
Dapoxetine HCl

N-Desmethyl Dapoxetine HCl

CAS No. 157166-71-7

C20H21NO. HCl

M.W. 291.40 36.46

D-203
Dapoxetine HCl

N-Didesmethyl Dapoxetine HCl

CAS No. 119357-34-5 (free base)

C19H19NO. HCl

M.W. 277.37 36.46

D-204
Dapoxetine HCl

Dapoxetine-d7 HCl

CAS No. 1132642-56-8 (free base)

C21H16NOD7. HCl

M.W. 312.47 36.46

D-205
Dapoxetine HCl

rac-N-Desmethyl Dapoxetine-d7 HCl

CAS No. 119357-18-5 (non-labelled, free base)

C20H14D7NO. HCl

M.W. 298.44 36.46

D-206
Dapoxetine HCl

Dapoxetine 2-Naphthyl Impurity

CAS No. N/A

C29H29NO2 HCl

M.W. 423.56

D-207
Dapoxetine HCl

Dapoxetine 4-Phenylethylene Impurity

CAS No.

C29H29NO

M.W. 407.56

D-208
Dapoxetine HCl

Dapoxetine

CAS No. 119356-77-3

C21H23NO

M.W. 305.42

D-209
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 1

CAS No. N/A

C19H16O

M.W. 260.34

D-2010
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 2 HCl

CAS No.

C30H31NO2. HCl

M.W. 437.58 36.46

D-2011
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 3

CAS No.

C11H17N

M.W. 163.26

D-2012
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 4 HCl

CAS No. 119357-39-0 (free base)

C21H23NO. HCl

M.W. 305.42 36.46

D-2013
Dapoxetine HCl

R- Dapoxetine

CAS No. 119357-36-7

C21H23NO

M.W. 305.42

D-2014
Dapoxetine HCl
D-2015
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 6

CAS No. 156453-53-1

C19H18O2

M.W. 278.35

D-2016
Dapoxetine HCl

Dapoxetine N-Oxide HCl

CAS No.

C21H23NO2. HCl

M.W. 321.42 36.46

D-2017
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 7 HCl

CAS No.

C29H29NO. HCl

M.W. 407.56 36.46

D-2018
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 8

CAS No.

C30H31NO

M.W. 421.58

D-2019
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 9

CAS No.

C22H25NO

M.W. 319.45

D-2020
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 10

CAS No. 22422-21-5

C10H11ClO

M.W. 182.65

D-2021
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 11

CAS No. 1083-30-3

C15H14O

M.W. 210.28

D-2022
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 12

CAS No.

C18H17ClO2

M.W. 300.78

D-2023
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 13

CAS No.

C18H18O3

M.W. 282.34

D-2024
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 14

CAS No.

C30H31NO2

M.W. 437.58

D-2025
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 15

CAS No.

C30H31NO

M.W. 421.58

D-2026
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 16

CAS No. 1091626-77-5

C19H16O

M.W. 260.34

D-2027
Dapoxetine HCl

Dapoxetine Impurity 17

CAS No.

C30H31NO2

M.W. 437.58