Quote List
Quote List

Search Result

Search Result

A-071
Amiodarone HCl

Amiodarone HCl

CAS No. 19774-82-4

C25H29I2NO3. HCl

M.W. 645.32 36.46

A-072
Amiodarone HCl

Amiodarone EP Impurity B HCl (N-Desethyl Amiodarone HCl)

CAS No. 96027-74-6

C23H25I2NO3. HCl

M.W. 617.27 36.46

A-073
Amiodarone HCl

Amiodarone-d4 HCl

CAS No. 1216715-80-8

C25H25D4I2NO3. HCl

M.W. 649.34 36.46

A-074
Amiodarone HCl

Amiodarone EP Impurity B-d4 HCl (N-Desethyl Amiodarone-d4 HCl)

CAS No. 1189960-80-2

C23H21I2NO3D4. HCl

M.W. 621.29 36.46

A-075
Amiodarone HCl

Amiodarone EP Impurity G HCl

CAS No. 1087223-70-8 (free base)

C26H31I2NO4. HCl

M.W. 675.35 36.46

A-076
Amiodarone HCl

Amiodarone EP Impurity C HCl (Deiodo Impurity)

CAS No. 1397201-93-2

C25H30INO3. HCl

M.W. 519.42 36.46

A-077
Amiodarone HCl

Amiodarone EP Impurity D

CAS No. 1951-26-4

C19H16I2O3

M.W. 546.15

A-078
Amiodarone HCl

Amiodarone EP Impurity E

CAS No. 52490-15-0

C19H18O3

M.W. 294.35

A-079
Amiodarone HCl

Amiodarone EP Impurity H HCl

CAS No. 869-24-9

C6H14ClN. HCl

M.W. 135.64 36.46

A-0710
Amiodarone HCl

Amiodarone Related Compound 1

CAS No. N/A

C25H31NO3

M.W. 393,53

A-0711
Amiodarone HCl

Amiodarone N-Oxide

CAS No. 318267-30-0

C25H29I2NO4

M.W. 661.32

A-0712
Amiodarone HCl

Amiodarone di-deiodo impurity hydrochloride

CAS No. 95820-13-6

C25H31NO3.HCl

M.W. 393.53 36.5

A-0713
Amiodarone HCl

Amiodarone EP Impurity A

CAS No. 23551-25-9

C25H31NO3

M.W. 393.53

A-0714
Amiodarone HCl

Amiodarone EP Impurity F

CAS No. 147030-50-0

C19H17IO3

M.W. 420.25

A-0715
Amiodarone HCl

N,N-Di-Desethyl Amiodarone

CAS No. 757220-04-5

C21H21I2NO3. HCl

M.W. 589.22 36.46

A-0716
Amiodarone HCl

Methoxy Amiodarone

CAS No. 83790-87-8

C20H20O3

M.W. 308.38

A-0717
Amiodarone HCl

2-butyl benzofuran

CAS No. 4265-27-4

C12H14O

M.W. 174.24

A-0718
Amiodarone HCl

Amiodarone Impurity 1

CAS No. 516508-80-8

C25H29I2NO4

M.W. 661.32

A-0719
Amiodarone HCl

Amiodarone Impurity 2

CAS No.

C25H29I2NO4

M.W. 661.32